Intuïtieve Ontwikkeling

Intuïtie ontwikkelen is leren vertrouwen op informatie die vanuit je innerlijk komt. Om je intuïtie toegankelijk en zuiver te krijgen leer je eerst je binnenwereld helder te maken. Daartoe is bewustwording van energie nodig. Naast het leren vertrouwen op je eigen intuïtie gaat het vooral om het praktisch leren omgaan met energie. Jouw individuele groeiproces staat centraal. Ons devies is “HALLO” zeggen naar wie en wat je op dit moment bent, en met beide voeten op de grond plezier hebben in je geestelijke groei.

Intuïtieve Ontwikkeling vormt de vooropleiding voor het Healingjaar. Voordat je met andere mensen kunt werken is het belangrijk de basisprincipes van waarneming je eigen te maken en die op jezelf te kunnen toepassen. Deze vaardigheden leer je aan de hand van geleide meditaties en praktische oefeningen zoals het waarnemen van de energie van anderen. 

Trimester 1

In het eerste trimester leer je de grondbeginselen van meditatie. Daarbij komen ondermeer de volgende onderwerpen aan bod: gronden,  ademhalen, centreren en praten met je lichaam, gronden en incarneren, aura’s en chakra’s schoonmaken, onderscheiden van eigen en vreemde energie, psychische zelfverdediging, vergeving, groei en verandering, energie laten stromen; neutraliteit en humor, zelfbeelden transformeren, contact maken met je Innerlijke Leiding.

Trimester 2

Na het doorlopen van trimester 1 stroom je door naar trimester 2. In het tweede blok richten we ons specifiek op de chakra’s. Via meditatietechnieken leren we in beter contact te komen met ons Hoger Zelf en onze energie. Deze lessen kunnen alleen gevolgd worden na afronding van het eerste blok. Wanneer de informatie van de eerste twee blokken voldoende geïntegreerd is kan het derde blok gevolgd worden.

Trimester 3

Het derde trimester omvat de volgende onderwerpen: communicatie-koorden, kleuren-interpretaties en individuele beleving, mannelijke en vrouwelijke energie ( yin-yang ), communiceren met spirituele gidsen, de twee kanten van het ego, zelfgenezing en gezondheid.

In het derde trimester leer je onze 10 punten meditatie: de belangrijkste aandachtspunten van onze meditatie veranker je in je vingers, die daarmee als mudra’s op ieder moment, -waar dan ook-, kunnen worden toegepast. Meditatie is dan niet meer iets wat je op een kussen doet in je meditatiekamertje, maar overal, wanneer dan ook.

De drie trimesters Intuïtieve Ontwikkeling, bestrijken samen aaneensluitend een jaar en zijn een innerlijke ontdekkingsreis van energiepatronen in je aura en chakra’s.

De kosten per trimester zijn €480,00 bij aanmelden dient u €100,00 aan te batalen. De opleiding word gegeven door Medium Hannah in Dronten.